fbpx skip to Main Content

Červená Lhota
Červená Lhota (18 km od J. Hradce)

Renesanční vodní “pohádkový” zámek. Původní tvrz, poprvé doložená v 15. století, byla přestavěna v polovině 16. století na renesanční zámek, počátkem 20. století
pak byly provedeny úpravy v novorenesančním stylu. Červený zámeček se zubatými štíty na ostrůvku uprostřed rybníka, na jehož hladině majestátně plují labutě a
na které se můžete na lodičkách projet také vy, je obklopen lesoparkem s mnoha rododendrony a rozmanitými dřevinami. Rozhodně nezapomeňte tuto perlu jižních
Čech navštívit.

Dačice
Během prázdninových měsíců se můžete zúčastnit také Pohádkového léta na Červené Lhotě, kdy se kažkou sobotu a neděli hrají pohádky. Více informací o Červené
Lhotě zde a také zde, o Pohádkovém létě zase tady.

Dačice (35 km od J. Hradce)

Město při Moravské Dyji, připomínáno již koncem 12. století. Dačice jsou přirozeným centrem východní části jihovýchodních Čech. Ze zajímavostí zmiňme např.
kostkový cukr, jenž byl poprvé vyroben právě zde, v dnes zaniklém cukrovaru, dále starý a zejména nový zámek s rozsáhlým parkem.

Dačice najdete na internetu na adrese www.dacice.cz

Javořice
Javořice (30 km od J. Hradce)

Nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny, 837 m n.m. Věž televizního vysílače. Rozhled pouze z nezalesněného úbočí, lyžařské terény. Na severním svahu se
nachází “Studánka páně”, pěkně upravený pramen pitné vody s českobratrskou tradicí.

Jemčina
Jemčina (16 km od J. Hradce)

Místní název. Barokní lovecký zámeček z roku 1774, do roku 1991 sloužící jako kasárna. V současné době se rekonstruuje a část je již přístupná. V části zámku
byla v roce 2003 zprovozněna restaurace s možností ubytování. Kolem se rozprostírají rozsáhlé lesy. Nachází se zde také památné stromy, skupina více než 500
let starých dubů u řeky Nežárky. Místo bylo v minulosti sídlem jezdeckého klubu, i dnes je možné si zde zajezdit na koni nebo navštívit jedinečný “konibar”.
Je zde i možnost ubytování v menším stylovém penzionu. Nedaleko je u jezu řeky Nežárky v provozu sezónní kemp.

Kamenice nad Lipou
Kamenice nad Lipou (21 km od J. Hradce)

Městečko proslavené především památnou lípou v zámecké zahradě, jež se řadí k nejstarším stromům v Čechách (přes 700 let) a podle níž pravděpodobně také
získala Kamenice svůj název. Mezi další zajímavosti patří zejména zámek, původně gotický hrad snad již ze 13. století, několikrát přestavěn až do současné
klasicistní podoby, jemuž dominuje mohutná hranolová věž nad hlavní vstupní branou.

Více informací na www.kamenicenl.cz

Stráž nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou (15 km od J. Hradce)

Na ostrohu nad řekou Nežárkou vyrostl ve 13. stoeltí hrad, později kolem něj městečko. Pozůstatkem původního hradu je okrouhlá věž s břitem, nejvýraznější
komponenta siluety dnešního zámku. Jeho současná barokní podoba je z prní poloviny 18. století. V letech 1914 – 1930 byl zámek majetkem a oblíbeným sídlem Emy
Destinové. Zrestaurovaný zámek je opět otevřen pro veřejnost od května roku 2006. V jeho interiérech naleznete např. stálou expozici Národního muzeo o Emě
Destinové a pořádají se zde různé hudební programy. Otevřeno od června do konce září. Více informací zde.

Telč
Telč (36 km od J. Hradce)

Renesanční perla zapsaná v seznamu UNESCO. Městu dominuje především protáhlé náměstí se zámkem zrcadlícím se v přilehlém rybníku, a kostelem. Největší rozkvět
město zažilo v 16. století, které městu vtisklo charakteristický renesanční ráz, dodnes tolik obdivovaný. Zajímavý je také nedaleký hrad Roštejn, gotický hrad ze
14. století tyčící se na skalnatém ostrohu obklopeném lesy. V Telči se také téměř po celý rok koná množství kulturních akcí.

Veškeré informace hledejte na adrese www.telc-etc.cz

Třeboň
Třeboň (26 km od J. Hradce)

Známé lázeňské a rybníkářské město s velmi pěkným zámkem, významnou Schwarzenberskou hrobkou a mnoha dalšími zajímavostmi je od Jindřichova Hradce vzdáleno pouhých
25 kilometrů směrem na České Budějovice. Krajina rybníků a lesů v okolí (CHKO Třeboňsko), která je také biosférickou rezervací UNESCO, láká především k cyklistickým
a pěším výletům, koupání, rybaření a lázeňským procedurám.

Adresa: www.trebon-mesto.cz

JHMD
Úzkorozchodná trať J. Hradec – Obrataň

Druhá (severní) větev úzkokolejky vedoucí krajinou českomoravské vysočiny až do městečka Obrataň, byla uvedena do provozu 9 let po dokončení větve jižní. Na obě
tratě pravidelně v turistické sezóně vyjíždějí i historické vagóny tažené parní lokomotivou. Jízdní řády a ostatní informace najdete na adrese
www.jhmd.cz

Žirovnice
Žirovnice (17 km od J. Hradce)

Malé městečko kdysi tvořící vzdálené výběžky hradeckých držav na severu. Původní gotický hrad ze 13. století byl koncem 15. století přebudován do dnešní trojkřídlé
dispozice a současně byly nákladně vyzdobeny i jeho interiéry. Odkryté nástěnné malby náleží k vrcholným dílům českého nástěnného malířství na přelomu pozdní gotiky
a renesance. Na zámku je umístěna regionální expozice, historie výroby knoflíků a výrobků z perletě, kterými se město proslavilo, dále expozice šicích strojů a
galerie obrazů.

Blíže na www.zirovnice.cz

Back To Top